History and Philosophy of Science
Eötvös University, Budapest
Philosophy of Science Colloquium
Room 1.817 (1st floor) Monday 4:00 PM

Pázmány P. sétány 1/C  Budapest Phone/Fax: (36-1) 372 2924 Location?

>>> Printable poster (pdf)


April                         Preliminary!
20063 April  4:00 PM  1st floor 1.817 
Gergely Székely
Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Budapest
 
 Az ikerparadoxon logikai analízise
(Logical analysis of the twin's paradox)
A relativitáselmélet tele van meglepő, a józan-észnek ellentmondani látszó következményekkel. Mivel ezeknek a következményeknek nem csak a ténye hanem a miértje is érdekel minket, ezért célszerűnek látszik egy mélyebb megértés reményében, logikai analízisnek alávetni őket. Logikai analízisen olyan "minimális" axiómarendszerek keresését értjük, amelyből már következik az adott állítás. Ezt a fajta gondolkodásmódot szokás "foundational thingking" vagy "reverse mathematics" névvel illetni. Az előadásban az ikerparadoxont, a speciális relativitáselmélet egyik legismertebb és legmeglepőbb következményét vetjük alá ilyen logikai analízisnek.
 
Referenciák:
  
  • H. Andréka, J. X. Madarász and I. Németi, "Logical axiomatizations of space-time", In Non-Euclidean Geometries, E. Molnár, ed. (Kluwer, Dordrecht, 2005), http://www.renyi.hu/pub/algebraic-logic/lstsamples.ps.
  • H. Andréka, J. X. Madarász and I. Németi, with contributions from A. Andai, G. Sági, I. Sain and Cs. Tõke, "On the logical structure of relativity theories", Research report, Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Budapest (2002), http://www.renyi.hu/pub/algebraic-logic/Contents.html.
  • H. Friedman, "On foundational thinking 1" Posting in FOM (Foundations of Mathematics) Archives www.cs.nyu.edu (January 20, 2004).
  • G. Székely, "A first-order logic investigation of the twin paradox and related subjects" Master's thesis, ELTE, Budapest (2004), http://www.renyi.hu/~turms/thesis.pdf.
  • J. X. Madarász, I. Németi and G. Székely, "Twin Paradox and the Logical Foundation of Relativity Theory", Foundations of  Physics (forthcoming), arXiv:gr-qc/0504118.


10 April  4:00 PM  1st floor 1.817 
János Tanács
Department of Philosophy and History of Science
History and Philosophy of Science Research Group of the HAS
Budapest University of Technology and Economics

 
Miféle különbség? Avagy fogalmi vagy pusztán terminológiai különbség-e a nem-euklideszi párhuzamosság Bolyai- és Lobacsevszkij-féle meghatározása?
(Is there a conceptual or merely a terminological difference between Bolyai's and Lobatchevsky's definitions of parallelism?)
Az előadás az Ami hiányzik Bolyai János Appendixéből – és ami nem. A Bolyai-féle féle „parallela” filológiai és szemantikai rekonstrukciója c. doktori értekezésemről adott opponensi bírálatban Forrai Gábor által felvetett kérdés alapos megválaszolására tesz kísérlet. Forrai azt a kérdést teszi fel (és röviden érvel is mellette), hogy vajon nem csupán terminológiai, de nem fogalmi különbségként kell-e látnunk, hogy Bolyai a „parallela” terminust ekvidisztáns, míg Lobacsevszkij határhelyzetű, először nem metsző értelemben használja, illetve határozza meg. Az előadás azt kívánja feltárni, hogy milyen szemantikai elköteleződésen, illetve előfeltevésen múlik az, hogy a szóban forgó, illetve a hasonló jelenségeket pusztán terminológiai különbségként fogjuk látni és értelmezni. A vizsgálódás az ún. infinitista (pld. jellemzően platonista) jelentésfelfogások elemzését és a felfogásokból származtatott érvelési sablonok feltárását állítja előtérbe, és azt kívánja megmutatni, hogyan következik mindebből, hogy pusztán terminológiai lesz a Bolyai és Lobacsevszkij között feltárt különbség.


24 April  4:00 PM  1st floor 1.817 
Takashi Hashimoto
School of Knowledge Science
Japan Advanced Institute for Science and Technology 

 
 On origin and evolution of language - significance of constructive approach
As the starting point which clarifies the objective of the study of language origin and evolution, the relation between the biological concept of evolution defined as "hereditary variation" and the language evolution is examined. Since it seems to be difficult to directly apply this concept of evolution to language, we consider the following two means: 1) consider not "evolution of language" but "evolution of linguistic competence", 2) adopt a different concept of evolution. If we take the first one, the object of the study serves as biological evolution of cognitive/physical ability relevant to language use. This is the question of "the origin of human language". As the second means, a concept of evolution is introduced here as "variation transmitted with path dependency or irreversibility." Then, we ask how human language comes to have the present structure from its initial state. This is the question of "the evolution of human language". The problem of the origin and the evolution of language is characterized by a double loop, i.e., biological evolution, individual learning, and cultural evolution make an interaction loop, and there is another loop also between learning and culture. This problem has the complexity that the adaptive dynamics in such different scales of space and time interact with each other. "The constructive approach" is a methodology for understanding such complex evolutionary phenomena through constructing an objective system abstractly and operating the system. In this talk, we argue the origin and the evolution of language, giving an example study using this methodology.


The colloquium is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments!

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a 30-60-minute discussion. The language of presentation can be English () or Hungarian (). Participants may comment on the talks and are encouraged to initiate discussion through the Internet. The comments  should be written in the language of the presentation. The comments  should be written in the language of the presentation.


The organizer of the colloquium: László E. Szabó  (email: leszabo@hps.elte.hu)