LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Fizikalista matematikafilozófia
(Physicalist Philosophy of Mathematics)

heti 2 óra előadás
(Múzeum krt. 4. i épület Bence György terem, csütörtök 16:15 - 17:45)

Tematika

A matematikafilozófia standard irányzatainak rövid bemutatásán túl, a kurzus alapvető célja annak megválaszolása, hogyan adhat számot a fizikalizmus az absztrakt  entitásokról és struktúrákról. Fizikalizmus alatt a következő két metafizikai tézis melletti elkötelezettséget értem:
  • Empiricizmus – A világról valódi információ csak a posteriori eszközök (tapasztalat) útján nyerhető.
  • Fizikai redukcionizmus – A tradicionálisan fizikai létezőknek tekintett dolgokon kívül minden eliminálható az ontológiai képünkből.
A fizikalista matematikafilozófia nem tévesztendő össze a matematika fizikai realista (immanens realista) értelmezésével; ellenkezőleg, a matematika és a logika formalista felfogására épül - bizonyos értelemben a formalista matematikafilozófia radikális folytatása.
Meg fogjuk vizsgálni a fizikalista megközelítés konzekvenciáit olyan tradicionális matematikafilozófiai témákkal kapcsolatban, mint a Gödel-tételek, a Halting-probléma, vagy a logika  vs. halmazelmélet viszonyának kérdése. Mint látni fogjuk, erősen át kell értékelnünk a meta-matematikai és meta-logikai tételek episztemológiai státuszát.
Foglalkozni fogunk továbbá a tudományos elméletek mint parciálisan interpretált formális rendszerek szerkezetével és szemantikájának működésével.
Végül, látni fogjuk, hogy a logika és a matematika fizikalista értelmezése merőben új megoldásokat kínál a hagyományos racionalizmus vs. empiricizmus vitában felmerült problémákra.


Irodalom

A fizikalista matematikafilozófia alapgondolatainak első vázlata elolvasható itt:

L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125 (preprint: PDF)

JEGYZET (PDF)


Ajánlott olvasmányok
  • E. Nagel and J. R. Newman: Gödel's Proof, New York Univ. Press, 1958
  • A matematika filozófiája a 21.század küszöbén. Válogatott tanulmányok, Szerk. Csaba Ferenc, Osiris, Bp. 2003
  • E. Szabó László: Filozofikus bevezetés a matematikai logikába, egyetemi előadásjegyzet, ELTE 2007.  [PDF]

2008-04-19

  


JEGYZET (PDF)

David Hilbert

Kurt GödelMúzeum krt. 4. i épület


 
2008