Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
A kvantummechanika interpretációs problémái
Ajánlott Szakok: matematika, fizika 2-5 évf.
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Rédei Miklós, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Szabó László, tud. fõmunkatárs
Elméleti Fizikai Tanszék
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék


 
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához

 


 
 
 
 
 


 
A kavantummechanika interpretációs problémái
szeminárium
Heti 2 órás szeminárium, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA tárgyként is és Elméleti FIZIKA szemináriumként is fellvehetõ. 
 Elõadók:
E. Szabó László
Elméleti Fizikai Tanszék
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Rédei  Miklós
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Helye:  Ideje: 
Ajánlás:
Elsõsorban fizikát tanuló 3-5 éves hallgatóknak.
Elõismeretek:
A kvantummechanika alapjainak ismerete szükséges.
Számonkérés:
A jegyért szemináriumi elõadást kell tartani.
Tematika:
 • Méréselméleti paradoxon 
 • Dekoherencia-elméletek 
 • Kochen-Specker-tétel 
 • Pitowsky-tétel, nem-klasszikus valószínûségszámítás 
 • A kvantumlogika alapjai 
 • A Greenberger-Horne-Zeilinger-tétel 
 • Az EPR-Bell-paradoxon
 • A reichenbach-i közös-ok fogalom és kvantum korrelációk
 • A kvantummechanika modális interpretációja 
 • A kvantummechanika Einstein-Fine-féle statisztikus interpretációja 
 • EPR-Bell-kísérletek
 • Lokalitás és relativisztikus kvantummechanika
Irodalom:
A szükséges irodalmat fénymásolva a hallgatók rendekezésére bocsátjuk.
Ajánlott irodalom:
 

Hirek, információk:
Óramegbeszélés: Febr. 11 (péntek) 12:00, 6.53 teremben.
Utolsó felfrissítés: 2000 január21.