László E. Szabó's Home Page
Home Field of interest
Publications Courses Discussions Links
CV Photo & Contact

Bevezetés a fizika filozófiájába I. II. III.

(Introduction to analytic philosophy of physics I-II-III)

három féléves, heti 2 óra előadás (tudományfilozófia)

Bár a három félév tematikája nem teljesen független, az  I. II. és III. kurzusok egymástól függetlenül felvehetők!


A kurzus - alapvetően angolszász filozófiai hagyományokat követő módon -  szisztematikus bevezetést nyújt a fizikával kapcsolatban felmerülő analitikus  filozófiai, logikai és matematika-filozófiai problémakörökbe.


Tematika


I. félév

Hogyan is kell érteni a relativitás elvét a klasszikus és a relativisztikus fizikában?
 • The relativity principle
 • Galilean and Lorentz covariance
 • The relativity principle in classical mechanics
 • Violation of relativity principle in relativistic physics
 • The restricted relativity principle as a principle of thermodynamics
 • Comments
Does Special Relativity Theory Tell Us Anything New About Space and Time?  
 • Prolog
 • What will be challenged
 • On the meaning of the question "What is space-time like?
 • Special relativity does not tell us anything new about space and time
 • Lorentz theory and special relativity are completely identical theories
 • Comments
 • Are relativistic deformations real physical changes?
 • The intuition behind the definitions
 • On the null result of the Michelson--Morley experiment
 • The conventionalist approach
 • Methodological remarks
 • Privileged reference frame
 • The physics of moving objects
 • The aether
 • Symmetry principle and heuristic value

Operational Theory of Space and Time
 • Circularities and other difficulties
 • Empirical Definition of Space and Time Tags
 • Comments

Matematikai elméletek --- fizikai elméletek
 • The metaphysical basis of logic and mathematics 
 • Physicalism
 • Standard schools in philosophy of mathematics
 • Mathematical objects have no meanings
 • The essential difference between mathematical truth and semantical truth in a scientific theory describing something in the world
 • The physicalist ontology of formal systems
 • Abstraction is a move from the concrete to the concrete
 • Epistemological status of meta-mathematical theories          
II. félév

 • A fizika ontológiai világképe, Quine-Putnam nélkülözhetetlenségi argumentum
 • Az induktív és deduktív módszer
 • A világ modális szerkezete
 • Determinizmus - indeterminizmus
 • A valószinűségelmélet alapjai
 • A valószínűség interpretációi
 • Kauzalitás
 • Fizikai elméletek konfirmációja
 • Byesiánus tévutak, Isten-bizonyítékok, antropikus elvek, etc.
 • Irreverzibilitás, II. főtétel, az idő iránya


III. félév
 • A kvantummechanika mint nem klasszikus valószínűségelmélet
 • A kvantummechanika no-go tételei (lehetséges-e rejtett paraméteres elmélet)
 • EPR-Bell probléma
 • Menkülési pontok, Fine-interpretáció
 • A szabad akarat problémája és a fizika
 • A fizika viszonya a trancendentálishoz
 • Mit kezdjen a fizika a postmodern relativizmussal és az áltudománnyal?
A végleges és részletesebb tematikát később közöljük!
________________
A felkészüléshez rendelkezésre fog állni az előadások anyaga letölthető pdf file formájában. Az eddigi előadások jegyzete: PDF

Ajánlott irodalom (nem teljes!):
 • L. E. Szabó: On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17 (2004) pp. 479 - 496 [preprint: PDF
 • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.)
 • Balázs László Kristóf és E. Szabó László: "Semmiben nem nyújt új vagy más leírást a térről és az időről" -- beszélgetés a relativitáselméletről, Beszélő, 2004. január, 75.-88. old.
 • L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125 (preprint: PDF)
 • L. E. Szabó: Objective probability-looking things with and without  objective indeterminism, ESF Workshop on Branching space-times, Kraków, October 2005 [PDF]
19/09/2005A fizika filozófiájával kapcsolatos folyóiratok

Foundations of Physics
Foundations of Physics Letters

The British Journal for the Philosophy of Science Philosophy of Science

International Studies in the Philosophy of Science
Studies in History and Philosophy of Modern Physics

Synthese
Physics Essays


A témával kapcslatos néhány archivum

Minthogy Magyarországon nincs tudományos könyvtár, az érdeklődőnek hasznos lehet néhány olyan link, ahol a témával kapcsolatos bibliográfiai adatoknak utánanézhet:
Az előadás jegyzete
Első félév:  PDF

Néhányan azok közül, akiknek a neve elhangzik az előadásban ....Bohm
Eddington


Hilbert
Fine


Ayer
Grünbaum


Gödel
Russell


Bell
Salmon


Carnap
Kant


Belnap
McTaggart


Cartwright
Lewis

Hume
Reichenbach


Einstein
Friedman


Poincaré
Van Fraassen


Von Neumann
Shimony


Putnam
Quine


Popper
Earman