ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2017 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2017. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2017 szeptemberében indul, és 2018 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Cogito-díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat tizennegyedik kötetére
Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizennegyedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertáció-munka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2018. szeptember 7. határidővel elektronikusan (emailen vagy CD-n) és 6 kinyomtatott példányban kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Zvolenszky Zsófia
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.
filint@btk.elte.hu

A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma választja ki a támogatandó pályaművet, amelynek bejelentésére és a győztesnek járó Cogito-érme (Czinder Antal szobrászművész alkotása) átadására a hagyományoknak megfelelően az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében kerül sor. Az idei, Marx születésének 200. évfordulójára rendezett konferencia címe: „Társadalom, tudat, történelem”, időpontja: 2018. október 4–5.

Társadalom, tudat, történelem

Társadalom, tudat, történelem

Marxi témák korunk elméleti perspektíváiból

2018. október 4-5.

Október 4., csütörtök, Múzeum krt. 4., I épület 228., Bence-terem

10.00-10.15 Orthmayr Imre: Megnyitó

10.15-11.00 Ludassy Mária: A francia utópista szocializmus mint a harmadik forrás

11.00-11.45 Fehér M. István: Marx Hegel-kritikája és a filozófia materialista fordulata

11.45-12.00 Kávészünet

12.00-12.45 Tamás Gáspár Miklós: A polgári társadalom két arcképe: Marx, Benjamin

12.45-13.30 Krokovay Zsolt: Marx, a szabadelvűség kritikusa

13.30-14.30 Ebédszünet

14.30-15.15 Bene Adrián: Ideológia, tudomány, világkép a dialektikus materializmusban (A német ideológia és Althusser Philosophie et philosophie spontanée des savant-ja)

15.15-16.00   Ropolyi László: A Marx utáni tudományfilozófia

16.00-16.45 Székely László: Marx elmélete a XXI. század elejének perspektívájában

16.45-17.00 Kávészünet

17.00-17.45 Szalai Miklós: Marcuse és Dilthey: a fiatal Marcuse történelemfilozófiája

17.45-18:30 Kiss Kata Dóra: A marxizmus múltja és jelene a feminista gondolkodásban

18.30-19.15 Marosán Bence: Társadalom és természet anyagcseréje. Marx és Engels nézetei az ember és a természet viszonyának etikai vonatkozásairól

19.15-19.30 Kávészünet

19.30-20.30   Könyv- és folyóirat- bemutató

20.30-21.30   Fogadás. I épület 123., Intézeti Tanácsterem
 

Október 5., péntek, Múzeum krt. 4., A épület 039., Kari Tanácsterem

10.00-10.45 Kiss Endre: Az ontológiai transzformáció. Lukács, Marx, ontológia

10.45-11.30 Wiener György: Marx osztályelmélete és az EGP-osztályséma

11.30-12.15 Karikó Sándor: A monogám család polgári formája

12.15-13.15 Ebédszünet

13.15-14.00 Lovász Ádám: Hayek és Marx: A libertárius szocializmus koncepciója

14.00-14.45 Ullmann Tamás: Az értékkritikai iskola és a marxizmus hagyománya

14.45-15.00 Kávészünet

15.00-15.45 Várnai András: Van-e ma relevanciája Marx ún. „formációelméletének”?

15:45-16.30 Jánossy András: Marx történelemfilozófiai szabadság-fogalma a történelmi változások tükrében.

16.30-17.15 Kiss Csaba: Egyéni és kollektív szabadság Marx filozófiájában

17.15-17.30 Kávészünet

17.30-18.15 Miklós Tamás: Miről álmodik a valóság? Lukács György álomfejtés-kísérlete

18.15-19.00 Marosán György: A hosszú 21. század, avagy történt-e történelmi váltóállítás?

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester