ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Főoldal

Hírek

Képzés

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

2022. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2022. tavaszi szemeszterben

2021. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2021. őszi szemeszterben

2021. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2021. tavaszi szemeszterben

2020. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2020. őszi szemeszterben

További angol nyelvű Filozófiai kurzusok
(Neptunban ellenőrizendő, hogy van-e nem-Erasmusos kódjuk)

További angol nyelvű Logika és tudományelmélet kurzusok
(Neptunban ellenőrizendő, hogy van-e nem-Erasmusos kódjuk)

2020. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2020. tavaszi szemeszterben

2019. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2019. őszi szemeszterben

2019. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2019. tavaszi szemeszterben

2018. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2018. őszi szemeszterben

2018. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2018. tavaszi szemeszterben

2017. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2017. őszi szemeszterben

2017. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2017. tavaszi szemeszterben

2016. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2016. őszi szemeszterben

2016. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2016. tavaszi szemeszterben

2015. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2015. őszi szemeszterben

2015. tavaszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2015. tavaszi szemeszterben

2014. őszi félév filozófia kurzusai

A Filozófia Intézet kurzusai a 2014. őszi szemeszterben

2014. tavaszi félév filozófia kurzusai

A filozófia kurzusok adatai exceltáblában, a sillabuszok URL-jével

Listázva (az exceltábla és a sillabuszok)

2010 tavaszi félév kurzusleírásai

Kurzuskód

Kurzuscím

Oktatók 

BBN-FIL-401.27, FLN-300.27

Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola

Imregh Mónika mb. ea.

BBN-FIL-402.68, BMA-FILD-402.73, FLN-350.26

Cosmology and politics in Plato's late dialogues

Dominic O�Meara

FLN-392

A filozófia tanításának módszertana (módszertani dilemmák)

 

BBN-FIL-201.01; BBN-FIL-202.01; BMA-FILD-201.01; BMA-FILD-202.01; FLN-110.01; FLN-112.01

Angol nyelvű szakszövegolvasás

Áron;

BBN-FIL-331; BMA-FILD-331; FL-300.44; FLN-300.49

Mentális reprezentációk � intencionális mdellek

Áron;

BBN-SZB-101.03

A bölcsészettudományok módszerei

Áron;

BBN-XFI-101/b

Filozófiatörténet

Áron;

BBN-FIL-232.04; FLN-204.04

Arisztotelész Nikomakhoszi etika és Poétika

Bárány István

BBN-FIL-402.66; BMA-FILD-402.68

Görög nyelvű szövegolvasó szeminárium : Arisztotelész

Bárány István

FLN-213.02

Fejezetek az antik esztétika történetéből

Bárány István

BBN-FIL-402.64; BMA-FILD-312.02

Pragmatikai elméletek: beszédaktus-elmélet

Bárány; Márton;

BBN-FIL-232.03; BMA-FILD-232.03; FLN-204.03

Hellénisztikus filozófia

Bene;

BBN-FIL-401.25; BMA-FILD-401.25; FLN-300.44

Az én mint belső tér: egy metafora története Platóntól Ágostonig

Bene;

BBN-FIL-402.65; BMA-FILD-402.67; FLN-350.22

Platón: Kharmidész (görög szövegolvasás)

Bene;

FLN-350.12

Johannes Buridanus, Quaestiones super libros Ethicorum ad Nicomachum (latin nyelvű szövegolvasás)

Bene; Borbély;

BBN-FIL-211; BMA-FILD-211; FLN-201

Filozófiatörténet 1.

Bodnár;

BBN-FIL-231.03; BMA-FILD-231.04; FLN-202.03

Platón

Bodnár;

BBN-FIL-213; BMA-FILD-213; FLN-205

A középkori filozófia története

Borbély;

BBN-FIL-233.08; BMA-FILD-233.08; FLN-206

A középkori filozófia története

Borbély;

BBN-FIL-214; FLN-207; FL-207

Kora újkor és korai felvilágosodás a filozófiában

Boros;

BBN-FIL-234.09; BMA-FILD-234.09; FLN-208.10

A kora újkori filozófia forrásai: iskolafilozófia, tudományok, okkult gondolkodás, teológia

Boros;

BBN-FIL-402.60; BMA-FILD-402.62; FLN-350.18

Spinoza - Schelling - Heidegger

Boros;

BBN-FIL-402.69; BMA-FILD-402.54; FLN-350.09

A szeretet filozófiája Platóntól Marionig

Boros;

BBN-FIL-402.61; BMA-FILD-402.63; FLN-350.19

Tarski témák a logikában és a filozófiában

Csaba;

BBN-FIL-402.62; BMA-FILD-402.65; FLN-350.20

Strukturalista logikaelméletek

Csaba;

BMA-FILD-401.22; FLN-300.43

A matematika filozófiája

Csaba; Máté; E Szabó;

BBN-XFI-202.02; BBV-020.02; BMVD-020.02

Az emberi nyelv evolúciójának elméletei

Dalmi;

BBN-FIL-401.11; BMA-FILD-401.11; FLN-300.70

Philosophy of science, lecture course (in English)

E Szabó;

BBN-FIL-401.10; BMA-FILD-401.10; FLN-300.18

A téridő fizikájától a tér és idő metafizikájáig

E Szabó;

BBN-FIL-201.03; BBN-FIL-202.03; BMA-FILD-201.03; BMA-FILD-202.03; FLN-110.03; FLN-112.03

Francia nyelvű szakszövegolvasás

Erdélyi;

BBN-FIL-401.26; BMA-FILD-401.28; FLN-300.45

Max Weber

Erdélyi;

BBN-FIL-402.67; BMA-FILD-402.69; FLN-350.23

Max Weber

Erdélyi;

BBN-FIL-203.03/EC; FLN-350.12/EC

Filozófiai esszé- és dolgoza...

Faragó-Szabó;

BBN-FIL-234.10

Locke és kritikusai: Leibniz...

Faragó-Szabó;

BBN-FIL-236.41

Wittgenstein és a Bécsi Kör

Faragó-Szabó;

BBN-FIL-381.07; BMA-FILD-700.01; FLN-350.10

Recenzió és szakdolgozatíró ...

Faragó-Szabó;

BMA-FILD-234.01; FLN-208.09

Locke és kritikusai: Leibniz...

Faragó-Szabó;

BMA-FILD-236.01; FLN-212.41

Wittgenstein és a Bécsi Kör

Faragó-Szabó;

BBN-FIL-402.50; BMA-FILD-402.50

Michael Oakeshott politikai ...

Fülöp Endre

FLN-393

Szakmódszertan 3.

Gulyás Péter

BBN-FIL-101.24

Bevezetés a filozófia problémaköreibe

Gulyásné;

BBN-FIL-101.28

Filozófia a 20. században

Gulyásné;

BBN-FIL-215; BMA-FILD-215; FLN-209

Hegel rendszere

Gulyásné;

BMA-FILD-235.07; FLN-210.09

Az ifjú Hegel

Gulyásné;

BMA-FILD-236.09; BMA-FILD-332.05; FLN-350.24

Természet � kultúra � ökofilozófia

Gulyásné; Joó;

FLN-391; FLN-391.01

Lehet-e filozófiát tanítani? (módszertani dilemmák)

Hegedüs;

FLN-392

A filozófia tanításának módszertana (módszertani dilemmák)

Hegedüs;

BBN-FIL-322.07; BMA-FILD-322.19; FLN-218.08

Az empiristák metafizikája

Huoranszki;

BMA-FILD-401.14; FLN-300.14

Kiszámíthatóság-elmélet

Inotai;

BBN-FIL-101.30

Emberi természet, női természet

Joó;

BBN-FIL-236.42; BMA-FILD-236.10

Modern fil. antropológia

Joó;

BBN-FIL-381.08

Szakdolgozati műhelyszeminárium

Joó;

BMA-FILD-332.06; BMA-FILD-342.09

Biopolitika, bioetika

Joó;

BMA-FILD-402.72; FLN-213.01

Irodalom és filozófia

Joó;

BBN-FIL-401.21; BMA-FILD-401.27; FLN-300.47

Reneszánsz esztétikák

Kaposi Márton

FLN-210.03

A marxizmus mint filozófia

Kiss;

FLN-210.04

Kanttól Hegelig - a klasszik...

Kiss;

FLN-212.04

Friedrich Nietzsche - Antikr...

Kiss;

BBN-FIL-342.12; BBN-FIL-352.05; BMA-FILD-402.61; FLN-236.15; FLN-350.17

A konzervativizmus klassziku...

Ludassy;

FLN-219

A Leviatántól a Laissez Faire-ig

Ludassy;

BBN-FIL-302.01; BMA-FILD-302.01

Logika szeminárium

Máté;

BBN-FIL-401.19; FLN-300.38

A középkori és koraújkori logika

Máté;

BBN-FIL-381.05; BMA-FILD-700.05; FLN-350.03

Teoretikus filozófia szeminárium

Máté; E Szabó; Zvolenszky;

BBN-FIL-301; BMA-FILD-301; FLN-105

Logika előadás

Mekis;

BBN-FIL-302.02; BMA-FILD-302.02

Logika szeminárium (angolul)

Mekis;

BBN-FIL-402.63; BMA-FILD-402.66; FLN-350.21

Wittgenstein szövegolvasás I

Mekis;

BMA-FILD-401.29; FLN-300.48

Modell és valóság II

Mekis;

BMA-FILD-402.64; FLN-395

Wikipédia szócikkírás

Mekis;

BMA-FILD-381; FLN-233

Klasszikus német történelemfilozófia

Miklós;

BMA-FILD-382.05; FLN-234.05

Történelemfilozófiai szövegolvasás

Miklós;

BBN-FIL-232.05; BMA-FILD-232.05; FLN-204.05

Epikurosz és az ókori atomizmus

Németh;

BBN-FIL-342.11/EC; BMA-FILD-342.10/EC; FLN-236.16/EC

Szent háború és igazságos háború

Nyirkos;

BBN-FIL-362.04; BMA-FILD-362.03; FLN-232.02

Isten és az idő

Nyirkos;

BBN-FIL-236.44; FLN-212.44

Idő és történetiség a Lét és Időben

Olay;

BBN-FIL-236.45; BMA-FILD-332.07; FLN-212.45

Gadamer értelmezéselmélete

Olay;

BBN-FIL-401.53; FLN-300.53

Hermeneutika, historizmus, életfilozófia

Olay;

BBN-FIL-216; BMA-FILD-216; FL-211; FLN-211

Kontinentális filozófia a XX. században

Olay; Ullmann;

BBN-XFI-101/c; VFN-500.15

Filozófiatörténet ill. Filozófia etalon vizsga

Olay; Ullmann;

BBN-FIL-371; BMA-FILD-371; FLN-225

Etika

Orthmayr;

BBN-FIL-372.04

Önzés és önzetlenség az etikában

Orthmayr;

FLN-222.01

Társadalomelmélet és cselekvéselmélet

Orthmayr;

FLN-394

Belső hospitálás

Orthmayr;

BBN-FIL-101.33

Politikai ideológiák

Pogonyi;

BBN-FIL-341; BMA-FILD-341; FLN-235

Rawls politikai filozófiája

Pogonyi;

BMA-FILD-203

Filozófiai esszé- és dolgozatíró szeminárium

Pogonyi;

BMA-FILD-342.02; FLN-222.02

Modern igazságosságelméletek

Pogonyi;

BBN-FIL-372.05; FLN-226.03

Morális felelősség

Réz;

BBN-FIL-401.54; FLN-217.01

Metafizika, ismeretelmélet

Ruzsa;

BBN-FIL-401.04; FLN-300.04

Az ind filozófia

Ruzsa;

VKN-044.06

Szanszkrit nyelv kezdőknek 2...

Ruzsa;

BBN-FIL-233.09; FLN-206.09

Filozófiai problémák a patrisztikában

Siklósi;

BBN-FIL-212; BMA-FILD-212; FLN-203

Filozófiatörténet 2.

Steiger;

BBN-XFI-101/d; BBN-XFI-101/i

Filozófiatörténet

Steiger;

 

Filozófiatörténet

Steiger;

BMA-FILD-100.08

Témavezetés

Steiger;

BBN-FIL-101.01; VFN-500.14

Bevezetés a filozófiába, ill. Filozófia etalon vizsga (angol nyelvű)

Szalai Judit

BMA-FILD-401.26; FLN-300.46

Marxizmus

Szalai Miklós

BBN-VAL-101.04

Kánon és kabbala

Tatár;

FLN-231; BBN-VAL-121

Bibliaismeret

Tatár;

BBN-FIL-321; BMA-FILD-321; FLN-217

Metafizika

Tőzsér;

BBN-FIL-236; FLN-212.43; FLN-350.25

Fenomenológia kollégium

Ullmann;

BBN-FIL-236.11; BMA-FILD-236.11; BMA-FILD-236.12; FLN-212.11

Nietzsche filozófiája

Ullmann;

BBN-FIL-381.06

Szakdolgozati műhelyszeminárium

Ullmann;

BBN-FIL-401.08; FLN-300.26

Kínai filozófia

Várnai;

BBN-XFI-201; BBV-020/a; BMA-FILD-401.08; BMVD-020/a; VKN-044.03; XX-044.03

A keleti gondolkodás megértése

Várnai;

BMA-FILD-402.60

Szemelvények az ókori kínai ...

Várnai;

BBN-FIL-312.01; BMA-FILD-312.01; FLN-108.01

Bevezetés a nyelvfilozófiába

Zvolenszky;

BBN-FIL-401.51 ÉS BBN-FIL-402.52; BMA-FILD-401 ÉS BMA-FILD-402.51; FLN-300.05 ÉS FLN-350.05

Jelentés, kontextus, szándék

Zvolenszky;

BBN-SZB-101.03/a

Érveléstechnika

Zvolenszky;

 

 

 

 

 

 
 

2010 őszi félév kurzusleírásai

BBN-XFI-101/a Filozófiatörténet     Máté; Mekis

BBN-XFI-101/e Filozófiatörténet     Boros; Tatár

BBN-XFI-101/f Filozófiatörténet     Ruzsa

BBN-XFI-101/g Filozófiatörténet     Áron

BBN-XFI-101/h Filozófiatörténet     Olay; Ullmann

BBN-XFI-201.02 A keleti gondolkodás megértése   Várnai

BBN-XFI-202 Introduction to philosophy (angolul)      Szalai

BBV-020 BMVD-020 Introduction to philosophy     Szalai

BBN-ETI-101 Az emberi természet problémája Orthmayr

BBN-FIL-101.20 Filozófia alapozó    Huoranszki

BBN-FIL-101.27 The Philosophy of Politics Pogonyi

BBN-FIL-101.28 Filozófia a 20. században  Gulyásné

BBN-FIL-101.29 A tiszta ész fényűzéseea   Csaba

BBN-FIL-101.30 Emberi természet, női természet  Joó

BBN-FIL-101.31 Bevezetés a filozófia problémáiba      Gulyásné

BBN-SZB-101.03 A bölcsészettudományok módszerei Áron

BBN-SZB-101.03/a Érveléstechnikai és logikai alapismeretek  Zvolenszky

     

BBN-SZB-101.03/b Érveléstechnikai és logikai alapismeretek  Zvolenszky

BBN-SZB-101.04 Filozófiai problémák Bárány; Tőzsér

BBN-FIL-201.01 Angol szakszövegolvasás 1. Áron

     

BBN-FIL-201.02 Német nyelvű szakszövegolvasás 1.      Joó

BBN-FIL-201.03 Francia nyelvű szakszövegolvasás 1.    Erdélyi

BBN-FIL-202.01 Angol szakszövegolvasás 2. Áron

BBN-FIL-202.02 Német nyelvű szakszövegolvasás 2.      Joó

BBN-FIL-202.03 Francia nyelvű szakszövegolvasás 2.    Erdélyi

BBN-FIL-203.02 Filozófiai esszé- és dolgozatíró szeminárium Pogonyi

BBN-FIL-203.03/EC Filozófiai esszé- és dolgozatíró szeminárium    Faragó-Szabó

BBN-FIL-211 Filozófiatörténet 1.    Steiger

BBN-FIL-212 Filozófiatörténet 2.    Bodnár

BBN-FIL-213 A középkori filozófia története     Borbély

     

BBN-FIL-214/a Az új tudáseszmény a korai modernizmusban. A Royal Society-től Hume-ig      Faragó-Szabó

      

BBN-FIL-214/b Filozófiatörténet 4.  Boros

BBN-FIL-215 A német idealizmus      Gulyásné

BBN-FIL-216 Kontinentális filozófia a XX. században   Olay; Ullmann

BBN-FIL-231.01 Bevezetés a platóni dialógusokba Rosta

BBN-FIL-231.02 Platón   Steiger

BBN-FIL-231.03 Platón dialógusai    Bárány

BBN-FIL-232.01 Arisztotelész: Kategóriák és természetfilozófia    Bodnár

BBN-FIL-233.07, Az olasz reneszánsz filozófiája Kaposi

BBN-FIL-233.08 Középkori filozófia  Borbély

BBN-FIL-234.08 Spinoza Etikája      Boros

BBN-FIL-235.05 Kant: Az ítélőerő kritikája      Ullmann

BBN-FIL-235.06 Hegel-szövegek Gulyásné

BBN-FIL-236.06 Wittgenstein szövegolvasó szeminárium (a Tractatus és a Filozófiai vizsgálódások)          Faragó-Szabó

BBN-FIL-236.07 Heidegger: Lét és idő      Olay

BBN-FIL-236.08 Historizmus, hermeneutika, életfilozófia     Olay

BBN-FIL-301 Logika előadás    Máté

BBN-FIL-302.01 Logika szeminárium   Mekis

BBN-FIL-302/b Logika szeminárium    Mekis

BBN-FIL-311 Nyelvfilozófia    Bárány; Márton

BBN-FIL-312.01 Bevezetés a nyelvfilozófiába     Zvolenszky

BBN-FIL-321 Metafizika  Tőzsér

BBN-FIL-322.16 Klasszikus metafizika      Ruzsa

BBN-FIL-322.18 Bevezetés a metafizikába   Pöntör

BBN-FIL-332.01 Mentális reprezentációk    Áron

BBN-FIL-332.04 Darwin veszélyei: mai evolúciós elméletek    Joó

BBN-FIL-341 Igazságosságelméletek   Pogonyi

BBN-FIL-342.08 Forradalom és ellenforradalom    Nyirkos

BBN-FIL-342.09 Két koncepció a szabadságról: John Locke és Hannah Arendt      Emődy

BBN-FIL-351 A Leviatántól a Laissez Faire-ig    Ludassy

BBN-FIL-352.03 Kant erkölcs- és politikafilozófiája   Pogonyi

BBN-FIL-352.04 Identitás és társadalom    Joó

BBN-FIL-361 Vallás és tapasztalat   Mezei

BBN-FIL-362.02 A vallás két formája Nyirkos

BBN-FIL-372.03 Bioetika Szántó

BBN-FIL-381.04 Szakdolgozati műhelyszeminárium  Ullmann

BBN-FIL-381.05 Teoretikus filozófia szeminárium Máté; E Szabó; Zvolenszky

BBN-FIL-381.06 Szakdolgozati műhelyszeminárium  Faragó-Szabó

BBN-FIL-381.07 Szakdolgozati műhelyszeminárium  Ludassy

BBN-FIL-401.08 Kínai filozófia      Várnai

BBN-FIL-401.09 Fizikalista matematikafilozófia  E Szabó

BBN-FIL-401.19 Az ókori logika története  Máté

BBN-FIL-401.20 A végtelen     Csaba

BBN-FIL-401.22 A determinizmus-indeterminizmus-probléma a kvantummechanikában E Szabó

BBN-FIL-401.23 A valószinűség metafizikája      Szabó

BBN-FIL-401.24 Antik etika    Bene

BBN-FIL-402.11 Tudományfilozófia    E Szabó

BBN-FIL-402.48 Metafizika     Huoranszki

BBN-FIL-402.49 Modell és valóság    Mekis

BBN-FIL-402.50 Michael Oakeshott politikai filozófiája      Fülöp

BBN-FIL-402.51 Csokonai Lili � Esterházy Péter: Az azonosságállítások szemantikája      Zvolenszky

BBN-FIL-402.53 Wikipédia      Mekis

BBN-FIL-402.54 A szeretet filozófiája Platóntól Marionig    Boros

BBN-FIL-402.55 Természet és kultúra; Folyamat- és ökofilozófia    Gulyásné; Joó

BBN-FIL-402.56 Epiktétosz (görög nyelvű szövegolvasás)      Bene

BBN-FIL-402.58 Filozófiai szakfordítás    Erdélyi

BBN-FIL-402.59 Bevezetés a test-lélek problémába      Pöntör

BBN-FIL-402.59/EC Max Weber   Erdélyi

FLN-104.01 Logika szeminárium Mekis

FLN-105 Logika ea.      Máté

FLN-106.02 Modell és valóság  Mekis

FLN-106.03 A tiszta ész fényűzése   Csaba

FLN-108.01 Bevezetés a nyelvfilozófiába   Zvolenszky

FLN-110.01Angol szakszövegolvasás 1.      Áron

FLN-110.03 Francia nyelvű szakszövegolvasás 1. Erdélyi

FLN-112.03 Francia nyelvű szakszövegolvasás 2.  Erdélyi;

FLN-201 Filozófiatörténet 1.  Steiger

FLN-202.01 Bevezetés a platóni dialógusokba     Rosta;FLN-202

FLN-202.02 Platón Steiger

FLN-202.03 Platón dialógusai  Bárány

FLN-203 Filozófiatörténet 2.  Bodnár

FLN-204.01 Arisztotelész: Arisztotelész: Kategóriák és természetfilozófia     Bodnár

FLN-205 Középkori filozófia   Borbély

FLN-206.08 Középkori filozófia      Borbély

FLN-206.11 Az olasz reneszánsz filozófiája      Kaposi

FLN-207/a FL-207 Kora újkor és korai felvilágosodás a filozófiában      Boros

FLN-207/b Az új tudáseszmény korai modernizmusban. A Royal Society-től Hume-ig      Faragó-Szabó

FLN-208.08 FL-208.08 Spinoza Etikája      Boros

FLN-209 FL-209 A német idealizmus   Gulyásné

FLN-210.03 A marxizmus mint filozófia     Kiss

FLN-210.04 Kanttól Hegelig - a klasszikus német filozófia fejlődéstörténeti feldolgozása - Kant Első Kritikája     Kiss

FLN-210.07 Kant: Az ítélőerő kritikája    Ullmann

FLN-210.08 FL-210.08 Hegel-szövegek Gulyásné

FLN-211 FL-211 Kontinentális filozófia a XX. sz.-ban  Olay; Ullmann

FLN-212.04 Friedrich Nietzsche � Antikrisztus   Kiss

FLN-212.07 Heidegger: Lét és idő    Olay

FLN-212.08 Historizmus, hermeneutika, életfilozófia   Olay

FLN-212.41 FL-212.41 Wittgenstein szövegolvasó szeminárium  Faragó-Szabó

FLN-213 FL-213 Arisztotelész Poétikája és a Poétika előzményei    Bárány

FLN-217 Metafizika ea.  Tőzsér

FLN-218.15 Okság és szabad akarat   Huoranszki

FLN-218.16 Klasszikus metafizika    Ruzsa

FLN-218.17 Bevezetés a test-lélek problémába    Pöntör

FLN-218.18 Bevezetés a metafizikába Pöntör

FLN-219 A Leviatántól a Laissez Faire-ig  Ludassy

FLN-220.03 Kant erkölcs- és politikafilozófiája Pogonyi

FLN-221 FL-221 Társadalomfilozófia 2. ea. Orthmayr

FLN-222.01 Társadalomfilozófia és cselekvéselméletek  Orthmayr

FLN-225 Etika ea. Orthmayr

FLN-226-02 Spinoza Etikája    Boros

FLN-226.03 Kant erkölcs- és politikafilozófiája Pogonyi

FLN-231 Vallásfilozófia ea.   Tatár

FLN-232.02 A vallás két formája     Nyirkos

FLN-233/a Történelemfilozófia ea.   Erdélyi

FLN-233/b Történelemfilozófia ea.   Miklós

FLN-234.04 Történelemfilozófia szövegolvasás    Miklós

FLN-235 Igazságosságelméletek Pogonyi

FLN-236.13 Két koncepció a szabadságról: John Locke és Hannah Arendt    Emődy

FLN-236.14 Forradalom és ellenforradalomg Nyirkos

FLN-300.23 FL-300.23 Fizikalista matematikafilozófia  E Szabó

FLN-300.26 Kínai filozófia    Várnai

FLN-300.38 Az ókori logika története      Máté

FLN-300.39 A végtelen   Csaba

FLN-300.41 FL-300.41 A valószinűség metafizikája      Szabó

FLN-300.42 FL-300.42 Antik etika    Bene

FLN-300.43 A determinizmus-indeterminizmus-probléma a kvantummechanikában     E Szabó

FLN-350.01 Filozófiai kérdések, pszichológiai válaszok      Ullmann

FLN-350.03 Teoretikus filozófia szeminárium     Máté; E Szabó; Zvolenszky

FLN-350.04 Modell és valóság  Mekis

FLN-350.05 Csokonai Lili � Esterházy Péter: Az azonosságállítások szemantikája      Zvolenszky

FLN-350.06 Recenzió és szakdolgozatíró szeminárium    Faragó-Szabó

FLN-350.09 A szeretet filozófiája Platóntól Marionig  Boros

FLN-350.10 Természet és kultúra; Folyamat- és ökofilozófia  Gulyásné; Joó

FLN-350.11 Epiktétosz (görög nyelvű szövegolvasás)    Bene

FLN-350.12 Buridanus, Quaestiones super libros Ethicorum ad Nicomachum (latin nyelvű szövegolvasás)    Bene; Borbély

FLN-350.13 Filozófiai szakfordítás  Erdélyi

FLN-350.14/EC Max Weber Erdélyi

FL-350.15 Mentális reprezentációk   Áron

FLN-350.16 Görög nyelvű szakszövegolvasás. Empedoklész      Bárány

FLN-350.70 Tudományfilozófia  E Szabó

FLN-350.99 Tocqueville és Mill      Ludassy

FLN-391 Szakmódszertan 1.     Gulyás

FLN-392 Szakmódszertan 2.     Hegedüs

FLN-393Szakmódszertan 3.      Hegedüs

FLN-394 Belső hospitálás (Szakmódszertan 4.)    Orthmayr

FLN-395 Wikipédia Mekis

VFN-500.13 Filozófiatörténet  Olay; Ullmann

VFN-500.14 Filozófia etalon vizsga  Boros; Tatár

VKN-044.01 XX-044.01 Szanszkrit nyelv kezdőknek 1. rész     Ruzsa

VKN-044.02 XX-044.02 A vaisésika filozófia      Ruzsa

VKN-044.03 XX-044.03 A keleti gondolkodás megértése   Várnai

 

2009 Tavaszi félév kurzusleírásai2008 Őszi félév kurzusleírásai


 

2008 Tavaszi félév kurzusleírásai
 
BBN-ENY-458.01
BBN-ENY-458sz.01
BBN-FIL-101.01
BBN-FIL-101.03
BBN-FIL-101.05
BBN-FIL-101.18
BBN-FIL-101.19
BBN-FIL-101.20
BBN-FIL-201.01
BBN-FIL-201.03
BBN-FIL-202.01
BBN-FIL-202.03
BBN-FIL-203
BBN-FIL-211
BBN-FIL-214
BBN-FIL-215
BBN-FIL-216
BBN-FIL-231.09
BBN-FIL-232.01
BBN-FIL-233.07
BBN-FIL-234.03
BBN-FIL-234.04
BBN-FIL-234.05
BBN-FIL-236.25
BBN-FIL-236.26
BBN-FIL-236.27
BBN-FIL-236.28
BBN-FIL-236.35
BBN-FIL-301
BBN-FIL-302
BBN-FIL-312
BBN-FIL-321.01
BBN-FIL-322.08
BBN-FIL-322.09
BBN-FIL-322.10
BBN-FIL-322.11
BBN-FIL-322.07
BBN-FIL-332.08
BBN-FIL-342.02
BBN-FIL-342.03
BBN-FIL-352.04
BBN-FIL-362
BBN-FIL-371
BBN-FIL-372.01
BBN-FIL-401.02
BBN-FIL-401.01
BBN-FIL-402.09
BBN-FIL-402.10
BBN-FIL-402.11
BBN-FIL-402.13
BBN-FIL-402.14
BBN-FIL-402.15
BBN-FIL-402.16
BBN-FIL-402.18
BBN-SZB-101.04
BBN-SZB-101.05
BBN-SZB-101.06
BBN-SZB-105
BBN-VAL-101.02
BBN-VAL-101.07
BBN-VAL-101.08
BBN-VAL-136.1
BBN-XFI-101-c
BBN-XFI-101.d
BBN-XFI-101.e
ENN-327.13
ENN-328.13
FL-208.03
FL-209
FL-210.08
FL-212.04
FL-212.27
FL-212.35
FL-212.36
FL-215
FL-218.10
FL-221
FL-224
FL-225
FL-226.01
FL-227
FL-228
FL-300.06
FL-300.46
FL-300.50
FL-350.46
FL-350.47
FL-350.49
FL-350.50
FL-350.51
FL-350.52
FLN-104
FLN-105
FLN-106
FLN-107
FLN-108
FLN-110.01
FLN-112.01
FLN-201
FLN-202.07
FLN-202.12
FLN-204.01
FLN-206.05
FLN-207
FLN-208.03
FLN-208.04
FLN-208.08
FLN-209
FLN-210.11
FLN-210.12
FLN-211
FLN-212.04
FLN-212.32
FLN-212.33
FLN-212.35
FLN-212.36
FLN-214.02
FLN-214.03
FLN-217.01
FLN-218.07
FLN-218.08
FLN-218.09
FLN-218.10
FLN-218.11
FLN-220.08
FLN-221
FLN-222.07
FLN-223
FLN-225
FLN-226.05
FLN-232
FLN-233
FLN-234.02
FLN-236.06
FLN-236.07
FLN-300.04
FLN-300.05
FLN-300.06
FLN-350.07
FLN-300.07 (EC)
FLN-300.20
FLN-300.50
FLN-350.24
FLN-350.38
FLN-350.39
FLN-350.40
FLN-350.41
FLN-350.43
FLN-350.45
FLN-350.46
FLN-350.47
FLN-350.48
FLN-350.49
FLN-350.50
FLN-350.51
FLN-350.52
FLN-350.54
FLN-350.55
FLN-350.57
FLN-350.59
FLN-350.60
FLN-350.61
FLN-350.42
FLN-394
FLN-395
INN-263
P-FIL-ANA-2
P-FIL-ANA.3
P-FIL-ANA.10
P-FIL-LOG-109
P-FIL-LOG-118
VFN-500.12
VFN-500.13
VFN-500.14
VFN-500.15
VKN-044.06
VKN-044.07
VKN-064
XX-044.06
XX-044.07
XX-064
 
 
2007 Őszi félév kurzusleírásai
 
BBN-ETI-101.03
BBN-ETI-101
BBN-FIL-101.14
BBN-FIL-101.15
BBN-FIL-101.16
BBN-FIL-101.17
BBN-FIL-101.18
BBN-FIL-201.01
BBN-FIL-201.02
BBN-FIL-201.03
BBN-FIL-202.01
BBN-FIL-202.02
BBN-FIL-202.03
BBN-FIL-211
BBN-FIL-212
BBN-FIL-213
BBN-FIL-214
BBN-FIL-215
BBN-FIL-216
BBN-FIL-231.01
BBN-FIL-231.02
BBN-FIL-231.08
BBN-FIL-232
BBN-FIL-233.06
BBN-FIL-234.02
BBN-FIL-234.03
BBN-FIL-235.04
BBN-FIL-235.05
BBN-FIL-235.06
BBN-FIL-236.19
BBN-FIL-236.20
BBN-FIL-236.21
BBN-FIL-236.22
BBN-FIL-236.23
BBN-FIL-236.24
BBN-FIL-301
BBN-FIL-302.01
BBN-FIL-302.02
BBN-FIL-321
BBN-FIL-322.05
BBN-FIL-322.06
BBN-FIL-331
BBN-FIL-332.05
BBN-FIL-332.06
BBN-FIL-332.07
BBN-FIL-341
BBN-FIL-342.01
BBN-FIL-351
BBN-FIL-352.01
BBN-FIL-372
BBN-FIL-401.2
BBN-FIL-401.11
BBN-FIL-402.2
BBN-FIL-402.09
BBN-FIL-402.10
BBN-NYT-311.02.1
BBN-NYT-311.02
BBN-NYT-312.02.1
BBN-NYT-312.02
BBN-SZB-101.02a
BBN-SZB-101.02b
BBN-SZB-101.03
BBN-VAL-101.06
BBN-XFI-101.a
BBN-XFI-101.b
BBN-XFI-101.c
BBN-XFI-101.f
BBN-XFI-101.f
FL-204.07
FL-205
FL-206.01
FL-207
FL-209
FL-210.08
FL-211
FL-212.26
FL-215
FL-216.01
FL-216.02
FL-221
FL-222
FL-227
FL-228
FL-300.14
FL-300.16
FL-300.17
FL-300.18
FL-300.19
FL-350.26
FL-350.27
FL-350.28
FL-350.30
FL-350.31
FL-350.32
FL-350.33
FL-350.34
FL-350.36
FLN-104.01
FLN-104.02
FLN-105
FLN-106
FLN-107
FLN-108
FLN-110.01
FLN-110.02
FLN-110.03b
FLN-112.01b
FLN-112.02
FLN-112.03b
FLN-201
FLN-202.08
FLN-202.09
FLN-202.10
FLN-202.11
FLN-203
FLN-204.07
FLN-205
FLN-206.01
FLN-207
FLN-208.02
FLN-208.08
FLN-209
FLN-210.08
FLN-210.09
FLN-210.10
FLN-211
FLN-212.22
FLN-212.23
FLN-212.24-EC
FLN-212.25
FLN-212.26
FLN-212.27-EC
FLN-212.28
FLN-212.29
FLN-212.30
FLN-212.31
FLN-214.01
FLN-217
FLN-218.05
FLN-218.06
FLN-219
FLN-220.06
FLN-221
FLN-222.05
FLN-222.06
FLN-225
FLN-226.04
FLN-233
FLN-234.02
FLN-234.04
FLN-235
FLN-236.05
FLN-300.14
FLN-300.15
FLN-300.16
FLN-300.17
FLN-300.18
FLN-300.19
FLN-350.26
FLN-350.27
FLN-350.28
FLN-350.29
FLN-350.30
FLN-350.31
FLN-350.32
FLN-350.33
FLN-350.34
FLN-350.36
FLN-350.37
FLN-393
FLN-394
FLN-395
VFN-500.06
VFN-500.09
VFN-500.10
VFN-500.11
VKN-014-EC
VKN-044.04
VKN-044.05
VKN-064.01
VKN-064.02
XF-500.09
XF-500.10
XX-014-EC
XX-064.01
XX-064.02

 

 

   

Frissítve:   — webmester