ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2016 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2016. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2016. szeptemberében indul, és 2017. május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Narratíva, tapasztalat, élmény

Narratíva, tapasztalat, élmény - évnyitó konferencia  
2016. szeptember 22-23.
Bence György-terem
Program

Szeptember 22., csütörtök

Levezető elnök: Borbély Gábor

9:00-9:40 Steiger Kornél: Az epiktétoszi narratíva

9:40-10:20 Geréby György: Tapasztalati istenismeret Palamasz Szt. Gergelynél

Szünet

Levezető elnök: Orthmayr Imre

10:40-11:20 Tóth Olivér István: A tudatos tapasztalat jelentősége Spinoza Etikájában

11:20-12:00 Hévizi Ottó: Időerezet az eszmék levelén. A kanti antinómiák képtelen temporalitása és a monogram-érv

12:00-12:40 Takó Ferenc: Weber és Kína


12:40-14:00 Ebédszünet


Levezető elnök: Réz Anna

14:00-14:40 Varga Péter András: A filozófiatörténeti elbeszélés értelme Wilhelm Dilthey-nél történeti filozófiai rendszerek kakofóniája között

14:40-15:20 Sajó Sándor: Transzcendentális filozófia vagy történetfilozófia?

15:20- 16:00 Darida Veronika: Sorsesemények és sorstörténések. Gondolatok Ancsel Éva és Tengelyi László élet(történet) értelmezéséről

16:00-16:20 Szünet

Levezető elnök: Ullmann Tamás

16:20-17:00 Boros Gábor: Tengelyi László etikája

17:00-17:40 Kállay Géza: Sponte sua: Spontán értelemképződés és narratív-drámai önazonosság


18:15-től, R épület 030: Fogadás – könyvbemutatók, tájékoztatók


Szeptember 23., péntek

Levezető elnök: Szalai Judit

9:00-9:40 Gyöngyösi Csilla: Ki ért félre kit? Narratívák és narratívákról szóló narratívák a középkori iszlám filozófiával és filozófusokkal kapcsolatban

9:40-10:20  Marosán Bence: A tapasztalat két fogalma: élmény és élettörténet

10:20-10:40 Szünet

Levezető elnök: Olay Csaba

10:40-11:20 Horváth Orsolya: Heidegger és a megtérés mint egzisztenciatörés fenomenológiai hozzáférhetősége

11:20-12:00  Varga-Jani Anna: Vajon lehetséges a hermeneutikai etika? Megjegyzések a ricoeuri narratív identitás alapkérdéseihez

12:00-12:40 Fehér M. István: Az Erlebnis fogalma a századelő filozófiájában: Dilthey, Husserl, Lukács, Heidegger


12:40-14:00 Ebédszünet


Levezető elnök: Erdélyi Ágnes

14:00-14:40 Bárány Tibor: A történetmondás mint társalgás. Érvek az intencionalizmus mellett

14:40-15:20 Márton Miklós: Tapasztalat és intencionalitás - tapasztalati intencionalitás?

15:20-16:00 Danka István: Élmények és hazugságok: a tapasztalás narratív egysége mint életvezető

16:00-16:20 Szünet

Levezető elnök: Ambrus Gergely

16:20-17:00 Golden Dániel: A pragmatizmus útja az élménytől a tapasztalaton át a narratíváig - James, Dewey, Rorty

17:00-17:40 Pöntör Jenő – Tőzsér János: Tartalmas álláspont-e a fizikalizmus?

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester