ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2015 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2015. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2015. szeptemberében indul, és 2016. május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Tudás és szabadság

Tudás és szabadság
(2015. október 1-2.)
Az ELTE BTK Filozófia Intézete idei tanévnyitó konferenciáját Tudás és szabadság címmel, a témakör metafizikai, etikai, politikafilozófiai, ismeretelméleti és filozófiatörténeti kérdéseinek szenteli.

A konferenciára szóló jelentkezéseket a tervezett kb. 25 perces előadás címével és maximum két oldalnyi tartalmi összefoglalójával 2015. augusztus 1-ig kérjük a következő e-mail címre elküldeni:

TudasESSzabadsag at GMail.com

Cogito-díj 2015

Pályázati felhívás
Fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat tizenkettedik kötetére

Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban. 

Tizenkettedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertációmunka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2015. szeptember 7. határidővel elektronikusan (emailen vagy CD-n) és 5 kinyomtatott példányban kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Kelemen János
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.
filint at btk.elte.hu

A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban.

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma által kiválasztott pályamű díjazásban részesül, amelynek átadására az előző évben nyertes kézirat könyvbemutatója alkalmával kerül sor, a hagyományoknak megfelelően az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében, amelyet az idén október 1-2-án „Tudás és szabadság” címmel rendezünk meg.

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester