ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2016 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2016. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2016. szeptemberében indul, és 2017. május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Tudás és szabadság

Tudás és szabadság
2015. október 1-2.
Bence György-terem
Program

Október 1., csütörtök

9:00-9:40  Ullmann Tamás: A szabadság két fogalma Foucault-nál

9:40-10:20 Bodor Péter: Az akaratos pszichológiai kísérleti személy

Szünet 

10:40-11:20 Gelenczey-Miháltz Alirán: A tudás szabaddá tesz, avagy Szókratész választásai

11:20-12:00 Tóth Olivér: Tudat, tudás és az elme örökkévalósága Spinoza Etikájában

12:00-12:40 Fehér M. István: „Ich mußte also das Wissen aufheben…” Tudás és szabadság Kant kritikai filozófiájában és a neokantianizmusban

12:40-14:00 Ebédszünet

14:00-14:40 Balogh Brigitta: A szabadság hegeli fogalma és a politikai cselekvés

14:40-15:20 Kiss Csaba: Tocqueville szabadságfogalma

15:20-16:00 Marosán Bence: Szabadság és megismerés Edmund Husserl ismeretelméletében és történelemfilozófiájában

Szünet

16:20-17:00 Bernáth László: Szabad akarat és természeti törvények

17:00-17:40  Huoranszki Ferenc: Orthonómia


18:15-től

az ELTE BTK Történeti Intézet

Szekfű Gyula Könyvtárában 

Főépület, I. emelet 115 terem

(Múzeum krt. 6-8.) 

Fogadás,  könyvbemutatók,

a Cogito-díj átadása

  Október 2., péntek

Akadémiai szabadság

A Magyar Tudomány tematikus blokkjának bemutatása

9:00-10:45 Bene László, Steiger Kornél, Borbély Gábor, Boros Gábor

Szünet

11:00-12:45 Ludassy Mária: Akadémiai szabadság vs. a zsarnokok szabadsága és a szabadság zsarnoksága; Vajda Mihály; Erdélyi Ágnes: A tanítás mint hivatás (Kísérlet egy megíratlan Weber-tanulmány rekonstrukciójára); Schwendtner Tibor: Egyetemi autonómia versus német küldetés: Megjegyzések Heidegger ’33-34-es egyetempolitikai tevékenységéhez; Krokovay Zsolt: A tudomány szabadsága és a társadalmi szerződés gondolata 

12:45-14:00 Ebédszünet

14:00-14:40 Golden Dániel: Falszifikáció, forradalom vagy proliferáció? A szabadság kérdése a tudományos elméletalkotásban

14:40-15:20 Szűcs László Gergely: Számot ad-e az elismerés-elmélet az emberi jogok alapjairól?

Szünet

15:30-16:10    Weiss János: A szabadság mint felszabadulás

16:10-16:50 Horváth Zoltán: Akaratszabadság és tudás összefüggései Kantnál

Szünet

17:00-17:40 Papp Zoltán: Szépen vagyunk. A szabadságtudat esztétikai háttere Kantnál

17:40-18:20 Forrai Gábor: Gondolataink tisztázása a meggyőzési vitában

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester