ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Főoldal

Hírek

Képzés

Kurzusok

Oktatók

Könyvtár

Filozófia Intézet

Intézetigazgató: Bene László habilitált egyetemi docens
Intézeti előadók: Gáll Katalin és Szlancsok Margit
Titkársági fogadóórák később kerülnek meghirdetésre
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Telefon: (+36 30) 2021201, (+36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu

Általános Filozófia Tanszék

A tanszék megnevezése arra utal, hogy itt nem kifejezetten filozófiatörténeti és logikai stúdiumok végzésére van lehetőség; az oktatók főként metafizikai, ismeretelméleti, tudományfilozófiai és társadalomfilozófiai kurzusokat tartanak.

Tanszékvezető: Ambrus Gergely habilitált egyetemi docens

Logika Tanszék

Gottlob Frege

A tanszék jelenlegi oktatási feladataiba tartozik a filozófia szakon a logikai tárgyak oktatása: Alapkurzusok (Két logika szeminárium és egy előadás - a logika alapfogalmai és legegyszerűbb eljárásai; a klasszikus elsőrendű logika, metaelméletével és bizonyos kiterjesztéseivel együtt; bevezetés a logika alkalmazásaiba, illetve magasabb fejezeteibe). Fakultatív kurzusok (emelt szintű szemináriumok mindenekelőtt a matematika filozófiája, a logika története, a modális logika, a logika nyelvészeti és más társadalomtudományi alkalmazásainak témakörében. Részvétel a filozófia szak néhány más tanegységének oktatásában (metafizika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia). Logika doktori program szervezése és a benne való oktatás. Részvétel a kar általános társadalomtudományi képzési programjában, a logika és az érvelés technikája iránt a fakultatív keretek között jelentkező igények kielégítése. Néhány szakon (pedagógia, pszichológia) a logika fakultatívan kötelező tárgyként szerepel - ezek hallgatói is a filozófia szakosok részére meghirdetett bevezető szemináriumokat vehetik fel.

Tanszékvezető: Zvolenszky Zsófia  egyetemi tanár
Tovább a Tanszék honlapjára

Ókori és Középkori Filozófia Tanszék

A hallgatók a tanszék által meghirdetett kurzusok során betekintést kapnak az ókori keleti és európai filozófiák, valamint az egyházatyák és a skolasztikus gondolkodók alapvető gondolati rendszereibe.

Tanszékvezető: Bene Lászó habilitált egyetemi docens.

Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék

René Descartes

Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék fő feladata a filozófia újkori történetének oktatása Descartes-tól a kortárs irányzatokig. Ezen túlmenően a Tanszék munkatársai részt vesznek más korszakok és irányzatok kutatásában is - így például a klasszikus görög filozófia (Joó Mária) témájában.
Az újkori filozófián belül a Tanszék munkatársai minden jelentős irányzatot oktatnak. A XX. századi filozófiák közül elsősorban az úgynevezett kontinentális hagyományra esik a hangsúly, de ez nem jelent elzárkózást az analitikus filozófiai gondolkodásmódtól. A Tanszék oktatói saját kutatási területüknek megfelelő témákban tartanak szemináriumokat és emelt szintű speciális kollégiumokat a szakos hallgatóknak:
Ezen belül részt vesznek a nem szakos hallgatók kötelező filozófiatörténeti oktatásában is. A Tanszék munkatársai ugyanakkor a Filozófia Intézet posztgraduális programjaiban is közreműködnek (elsősorban az Újkori Filozófia, a Fenomenológia és a Hermeneutika alprogramban).
A Tanszék munkatársai országos és nemzetközi elismertséggel rendelkező kutatók, magyar és idegen nyelvű könyvek és cikkek sokasága fémjelzi kutatási tevékenységüket. Tanszékünk erőssége a széleskörű történeti orientáció. A filozófiatörténeti kutatás ugyanakkor összefonódik a szisztematikus kérdések vizsgálatával, mely nyitott a kortárs filozófia minden irányzata felé.
A Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, munkatársai rendszeres résztvevői a hazai és a nemzetközi szakkonferenciáknak, ezen kívül pedig gyakran vesznek részt más egyetemek oktatási tevékenységében csereoktatói programok (Erasmus, Balaton) keretében. A tanszék jó kapcsolatokat ápol a Franciaországban a Sorbonne-Paris I., a Créteil-Paris XII Val de Marne egyetemekkel, Németországban a berlini Freie Universitättel, valamint a Wuppertali Egyetemmel.

Tanszékvezető: Olay Csaba egyetemi tanár

   

Frissítve:   — webmester