ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Monadológia

MONADOLÓGIA
(2014. szeptember 25-26.)
ELTE BTK Filozófia Intézet
(Budapest VIII., Múzeum krt. 4., I épület)
Bence György-terem

A Filozófia Intézet idei tanévnyitó konferenciáját Leibniz Monadológiájához, és a leibnizi életmű egészéhez kapcsolódó filozófiatörténeti, eszmetörténeti, tudománytörténeti vagy filozófiai témaköröknek szenteli


Szeptember 25., csütörtök

9:15-9:45 Boros Gábor: Leibniz és a Monadológia
9:45-10:00 Vita
10:00-10:30 Fehér Márta: Leibniz és a lehetséges világok
10:30-10:45 Vita

TIZENÖT PERC SZÜNET

11:00-11:30 Gángó Gábor: Boldogság, szabadság és biztonság Leibniz röpiratában a lengyel királyválasztásról
11:30-11:45 Vita
11:45-12:15 Schmrcz Ádám: Leibniz millenarizmusa korabeli értelmezések tükrében
12:15-12:30 Vita
12:30-13:00 Tattay Szilárd: Leibniz és a természetjog
13:00-13:15 Vita

EBÉDSZÜNET

14:30-15:00 Schmal Dániel: Leibniz a sorsok palotájában - Mennyire naiv a leibnizi teodícea?
15:00-15:15 Vita
15:15-15:45 Áron László: Russell Leibniz-képe
15:45-16:00 Vita

TIZENÖT PERC SZÜNET

16:15-16:45 Pavlovits Tamás: Leibniz és Locke vitája a végtelen természetéről
16:45-17:00 Vita
17:00-17:30 Székely László: A newtoni természetfilozófia leibnizi kritikája a XXI. század elején
17:30-17:45 Vita

TIZENÖT PERC SZÜNET

18:00-18:30 Ujvári Márta: Kontingens kijelentések individuális szubsztanciákról: Leibniz és kommentátorai
18:30-18:45 Vita
18:45-19:15 Hegedűs Béla: &entity; (A szimbolikus gondolkodás és a szépirodalom születése)
19:15-19:30 Vita


Szeptember 26., péntek

9:45-10:15 Andreas Blank: Animals and Immortality in the Monadology
10:15-10:30 Vita
10:30-11:00 Mike Griffin: Infinite Analysis and Contingency
11:00-11:15 Vita

TIZENÖT PERC SZÜNET

11:30-12:00 Kornai András: Realizing Monads
12:00-12:15 Vita
12:15-12:45 Zvolenszky Zsófia: Possible Worlds and Deontic Modality
12:45-13:00 Vita

EBÉDSZÜNET

14:45-15:15 Moldvay Tamás: A gödeli monadológia
15:15-15:30 Vita
15:30-16:00 Várnai András: Leibniz Kína-recepciója
16:00-16:15 Vita
16:15-16:45 Takó Ferenc: Leibniz Kína-interpretációja
16:45-17:00 Vita

TIZENÖT PERC SZÜNET

17:15-17:45 Bene Adrián: Leibniz és Boutroux a kontingenciáról és a szabadságról
17:45-18:00 Vita
18:00-18:30 Majdányi Ádám: Leibniz és az elégséges alap elve
18:30-18:45 Vita
18:45-19:15 Máté András: Mindnyájan Leibniz köpönyegéből bújtunk ki (A lehetséges világok gondolatának modern karrierje)
19:15-19:30 Vita


19:45-től: Könyvbemutató és fogadás az R épületben

Tengelyi László (1954-2014)

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, a jelentkezési határidő 2014. november 10.

A képzés kezdete: 2015. február, vége: 2015. december / 2016. január

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

COGITO-DÍJ 2014


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat
tizenegyedik kötetére

Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L'Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló kötet, monográfia anyagán - például disszertációmunka formájában - dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2014. augusztus 25. határidővel CD-n és 5 kinyomtatott példányban kérjük a készülő könyv már teljes, magyar nyelvű (120-250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Kelemen János
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma által kiválasztott pályamű díjazásban részesül, amelynek átadására az előző évben nyertes kézirat könyvbemutatója alkalmával kerül sor, a hagyományoknak megfelelően 2014 szeptemberében, az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében.

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester