A
ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Titkársági fogadóórák

Intézeti előadók: Gáll Katalin és Szlancsok Margit
Titkársági fogadóórák: hétfő, csütörtök 11:00-14:00
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Telefon: (+36 30) 2021201, (+36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Filozófiai TDK konferencia

Szakterületi minősítő konferencia
2020. december 11.

A kari Filozófia TDK december 11-én, pénteken 10 órai kezdettel szakterületi minősítő TDK konferenciát rendez. A konferencián való sikeres szereplés jogosultságot ad a 2021-es 35. OTDK-ra történő nevezésre. Intézményi TDK konferencián való részvétel nélkül nem lehet nevezni az országos TDK konferenciára. A Filozófia TDK konferencián való részvétel feltétele, hogy a pályázók legkésőbb december 5-ig küldjék el e-mailen 20-40 oldal terjedelmű dolgozatukat a konferenciát levezető és  a pályaműveket és előadásokat értékelő zsűri tagjainak, Faragó-Szabó Istvánnak (farago-szabo@freemail.hu), Olay Csabának (olaycsaba@gmail.com) és Orthmayr Imrének (orthmayr@t-online.hu), valamint rakják fel a Filozófia TDK [BTK] Teams csoport felületére. Kérjük a konferenciára jelentkezőket, hogy lépjenek be a Teams csoportba, ahol a konferenciával kapcsolatos kérdéseket (pl. hogy valakinek melyik időintervallum nem megfelelő) és az OTDK-val kapcsolatos tudnivalókat írásban folyamatosan és élőszóban is megbeszéljük. Maga a TDK konferencia is ezen a Teams felületen lesz lebonyolítva. A dolgozatok szóbeli bemutatására 15 perc áll az előadók rendelkezésére, amelyet 25 perces vita követ. 

                                                                    Orthmayr Imre

                                                                                                   

 

 

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2020 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2020. június 15.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2020 szeptemberében indul, és 2021 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Állásfoglalás

Az ELTE BTK Filozófia Intézet állásfoglalása

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézetének oktatói kara mind nagyobb felháborodással követi az akadémiai kutatóhálózat átalakítását célzó, az Akadémia autonómiáját semmibe vevő terveket. Felháborodásunk kinyilvánításán túl alapvető fontosságúnak ítéljük e helyt jelezni, hogy szakmánk szempontjából kitüntetett jelentőségűnek tartjuk az MTA BTK Filozófiai Intézetének fennmaradását és további működését.

Budapest, 2019. február 15.

Ambrus Gergely

Áron László

Balogh Zsuzsanna

Bene László

Bodnár István

Borbély Gábor

E. Szabó László

Erdélyi Ágnes

Faragó Szabó István

Fehér M. István

Finta Szilvia

Joó Mária

Kálmán László

Kelemen János

Kiefer Ferenc

Lengyel Zsuzsanna

Ludassy Mária

Markovich Réka

Máté András

Miklós Tamás

Németh Attila

Olay Csaba

Orthmayr Imre

Réz Anna

Ruzsa Ferenc

Siptár Péter

Szalai Judit

Tőzsér János

Ullmann Tamás

Zvolenszky Zsófia

 
továbbá

 
Bárány Tibor

Bernáth László

Krokovay Zsolt

Márton Miklós

Várnai András

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Szakmódszertan záróvizsga

A filozófia tanári szakmódszertan záróvizsga tematikája

      

Frissítve:   — webmester