A
ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Titkársági fogadóórák

Intézeti előadók: Gáll Katalin és Szlancsok Margit
Titkársági fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 11:00-14:00
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Telefon: (+36 30) 2021201, (+36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Pályázók előadásai

Tanársegédi és adjunktusi pályázat az Újkori és Jelenkori  filozófia Tanszéken

A Filozófia Intézet tanársegédi és adjunktusi állást hirdetett az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéken. A rövid listára került pályázók szeptember 9-én, szerdán, ill. 10-én, csütörtökön tartják meg előadásaikat az alábbi program szerint a Filozófia Intézet könyvtárában (MÚK 4/i, I. emelet). Az előadások nyilvánosak, az érdeklődő hallgatókat szeretettel várjuk.

Szeptember 9., szerda (Tanársegédi pályázat)

9.00 Bekő Éva: Test és lélek alapvető különbsége: mennyire meggyőzőek Descartes érvei?

9.45 Czétány György: Fichte alaptételeinek története

10.30-10.45 Szünet

10.45 Forczek Ákos: Erkölcsmetafizika ès jogfejlődés: A felvilágosult boldogságetikák ellehetetlenüléséről

 

Szeptember 10., csütörtök (Adjunktusi pályázat)

9.00 Lengyel Zsuzsa: Gadamer az Európa-kérdésről. Krízis és önmegértés

9.45 Marosán Bence: Az emancipáció kiterjesztése. Az emancipáció útjai az újkor hajnalától napjainkig

10.30 - 10:45 Szünet

10.45 Mráz Attila: Értelmi fogyatékosság és politikai cselekvés demokráciában

 

  

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2020 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2020. június 15.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2020 szeptemberében indul, és 2021 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Állásfoglalás

Az ELTE BTK Filozófia Intézet állásfoglalása

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézetének oktatói kara mind nagyobb felháborodással követi az akadémiai kutatóhálózat átalakítását célzó, az Akadémia autonómiáját semmibe vevő terveket. Felháborodásunk kinyilvánításán túl alapvető fontosságúnak ítéljük e helyt jelezni, hogy szakmánk szempontjából kitüntetett jelentőségűnek tartjuk az MTA BTK Filozófiai Intézetének fennmaradását és további működését.

Budapest, 2019. február 15.

Ambrus Gergely

Áron László

Balogh Zsuzsanna

Bene László

Bodnár István

Borbély Gábor

E. Szabó László

Erdélyi Ágnes

Faragó Szabó István

Fehér M. István

Finta Szilvia

Joó Mária

Kálmán László

Kelemen János

Kiefer Ferenc

Lengyel Zsuzsanna

Ludassy Mária

Markovich Réka

Máté András

Miklós Tamás

Németh Attila

Olay Csaba

Orthmayr Imre

Réz Anna

Ruzsa Ferenc

Siptár Péter

Szalai Judit

Tőzsér János

Ullmann Tamás

Zvolenszky Zsófia

 
továbbá

 
Bárány Tibor

Bernáth László

Krokovay Zsolt

Márton Miklós

Várnai András

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Szakmódszertan záróvizsga

A filozófia tanári szakmódszertan záróvizsga tematikája

      

Frissítve:   — webmester