ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

The Institute of Philosophy

A brief introduction

Titkársági fogadóórák

Intézeti előadó: Gáll Katalin
Titkársági fogadóórák: hétfő, csütörtök 11:00-14:00
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Telefon: (+36 30) 2021201, (+36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Kálmán László (1957-2021)

Életének hatvannegyedik évében elhunyt Kálmán László, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az ELTE és az MTA Nyelvtudományi Kutatóintézet együttműködésében 1990-ben elindított elméleti nyelvészet szak és az 1996-ban elindított elméleti nyelvészet doktori program alapító oktatója, 1994-től az ELTE BTK részállású docense.

Kálmán Lászlót a Nyelvtudományi Kutatóközpont saját halottjának tekinti. Búcsúztatása és hamvainak szórása 2021. november 13-án (szombaton), 10.00 órakor lesz a Új Köztemető Kozma utcai szóróparcellájában. Testvére, Kálmán C. György búcsúztatása és hamvainak szórása közvetlen utána, 11.00-től lesz.


Rawls100


Évnyitó konferenciánk
programja

 

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2020 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2020. június 15.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2020 szeptemberében indul, és 2021 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Collegium Philosophicum

Tavasszal elhatároztuk, hogy intézeti előadás- sorozatot indítunk Colloquium Philosophicum címmel.

A most következtő, második alkalommal – november 17-én, szerdán 18 órakor – Olay Csaba tart előadást "Regionális identitás és nemzeti identitás"
címmel. Az előadást vita követi. A rendezvényt a könyvtár nagytermében tartjuk.

 

Számítunk részvételetekre, üdv:
Bene  László,
Ambrus Gergely

COGITO-DÍJ

 MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: OKTÓBER 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS fiatal filozófusok számára a Cogito-könyvek tizenhatodik kötetére
 
Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizenhatodik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertációmunka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2021. október 29. határidővel elektronikusan (pdf formátumban) kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát emailben megküldeni, a Cogito-kuratórium elnökének, Zvolenszky Zsófiának (ELTE BTK Filozófia Intézet) címezve: zvolenszky@nyu.edu, filint@btk.elte.hu.
A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban.

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról

A beérkez
ő kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma választja ki a támogatandó pályaművet, amelynek bejelentésére és a győztesnek járó Cogito-érme (Czinder Antal szobrászművész alkotása) átadására a Magyar Filozófiai Társaság által 2021. november 19-én (péntek) rendezett díjátadón kerül sor a Kossuth Klubban (VIII. Múzeum u. 7.).

A  november 19-i díjátadón többek közt az előző évben Cogito-díjas kézirat immár megjelent kötetét – Forczek Ákos (Cogito Könyvek XV): Jótékony könyörtelenség. A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentáfilozófiai fordulatig – is bemutatják. E kötet, és négy további Cogito-díjas és -különdíjas kötet együttes bemutatójára is remélhetőleg, a pandémiás helyzet függvényében, végre sor kerül 2021 őszén (részletek hamarosan):

Tuboly Á
dám Tamás (Cogito Könyvek XII): Advocatus Diaboli. Quine és a modális logika

Bernáth
László (Cogito-különdíjas kötet a L’Harmattan Argumentum sorozatában): Morális felelősség, érdem és kontroll. A morális felelősség metafizikája

Takó Ferenc: (Cogito Könyvek XIII): Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme


Kiss Csaba: (Cogito Könyvek XIV):
Forradalom és szabadság. Tocqueville kontra Marx

 

 Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Szakmódszertan záróvizsga

A filozófia tanári szakmódszertan záróvizsga tematikája

      

Frissítve:   — webmester